CJENIK

Potsjetnice 1,00kn/kom
Priznanja 5,00 kn/kom
Pozivnice 4,00 kn/kom
Memorandum 0,80 kn/kom
Blok A4 30,00 kn/blk
Blok A4 samokopirni 40,00 kn/blk
Tvrdi uvez diplomskih
(bez sitotiska)
50,00 kn/kom
Spiralni uvez 20,00 kn/kom
Naljepnica A3 samoljepiva 13,50 kn/ar
Naljepnica A3 PVC samoljepiva 22,50 kn/ar
Plakat (formata većeg
od A3)
80,00 kn/m2
DIGITALNI TISAK
Jednobojni tisak A3 format 0,40 kn/kom
Višebojni tisak A3 format
1 - 10 kom 8,00 kn/kom
11 - 25 kom 5,00 kn/kom
26 - 50 kom 4,50 kn/kom
51 - 100 kom 4,00 kn/kom
101 - 250 kom 3,00 kn/kom
251 - 500 kom 2,00 kn/kom
Cijene se odnose na jednostrani tisak, cijena obostranog tiska se uvećava za 75%.
Sve cijene su bez PDV-a.